Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Premte, 19.01.2018 12:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 20.12.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-0005 për Tatimin në Pronën e Paluejtshme, me raport amandamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Finanaca;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali