Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Premte, 19.01.2018 10:30 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 13.12.2017;
3. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Draft-Planit të punës së Komisionit për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Raportit për gjendjen e mjedisit, i ftuar kryeshefi i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali