Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Premte, 19.01.2018 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 20.12.2017;
3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës SH.A. për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Kompanisë Regjionale ,,Pastërtia " nga Ferizaj, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit Vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i draft raportit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
7. Inicimi i procedurave për Auditimin e raporteve financiare të Subjekteve Politike, për vitin 2017;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali