Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 23.01.2018 13:00 në sallën S-II

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-005, për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit,i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 05/L-034;
5. Shqyrtimi i kërkesës të znj. Luljeta Aliu;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali