Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Hënë, 22.01.2018 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit të mbajtur më 11.12.2017;
3 Miratimi i raportit të punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-planit të punës së Komisionit për vitin 2018;
5. Të ndryshme