Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 20.12.2017 11:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raporteve me rekomandime të komisioneve tjera të përhershme lidhur me Projektligjin për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018, si dhe amendamentet e propozuara nga Komisioni për Buxhet dhe Financa;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali