Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Marte, 30.01.2018 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 19.1.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjen Ndërkombëtare në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës (MASHT) dhe Stitching Spark-ut të Holandës (SPARK) mbi mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica;
4. Raportim i ministrit të MASHT lidhur me gjendjen në Arsimin e Lartë;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali