Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 30.01.2018 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 23.1.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-027 për Miniera dhe Minerale;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-031 për Pajisjet nën Presion;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës;
6. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë nr.07/21 datë 22.12.2017 lidhur më Ndërmarrjen "Qendra shoqërore, sportive, kulturore dhe ekonomike Pallati i Rinisë - PRN067";
7. Te ndryshme;

 

Procesverbali