Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Marte, 30.01.2018 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 18.12.2017;
3. Miratimi i raportit të punës së komisionit për sesionin vjeshtor 2017;
4. Shqyrtimi i Draft-Planit dhe Programit të punës së komisionit për vitin 2018;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali