Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Mërkure, 31.01.2018 15:00

Rendi i ditës

1. Debat parlamentar lidhur me ndotjen alarmante të ajrit

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 1