Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Mërkure, 07.02.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 30.01.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike, me raport amandamente të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214, me raport amandamente të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, me raport amandamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali