Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

E Premte, 09.02.2018 13:00 në sallën S-I

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 26 dhe 31 janar 2018;
3. Formimi i grupeve punuese për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nga fushëveprimi i komisionit;
4. Diskutim lidhur me propozimet për emërimet e reja në Shërbimin diplomatik dhe respektimi i kuotës së paraparë me ligj;
5. Shqyrtimi i fushëveprimtarisë së Komisionit në draft- Rregulloren e Kuvendit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali