Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e jashtëzakonshme

E Mërkure, 28.02.2018 10:00

Rendi i ditës

1. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-060 për ratifikimin e Marrëveshjes për Kufirin Shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi.