Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Premte, 09.03.2018 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbaleve të komisionit, të mbajtur më 29, 30 janar dhe 9 shkurt 2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për veprimtaritë hidrometeorologjike;
4. Shqyrtimi i Strategjisë shtetërore të ujërave në Kosovë 2017-2036;
5. Formimi i grupeve të punes për shqyrtimin e projektligjeve;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali