Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 07.03.2018 10:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 23.02.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-063 për ratifikimin e Marrëveshjes për Hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për Projektin e Autostradës Kijevë-Zahaq;
4. Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës së Kamenicës për vitin 2018;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali