Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 06.03.2018 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 27.2.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit të Performancës së Ndërmarrjeve Publike për vitin 2015 dhe 2016;
4. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i Projektligjit nr.06/L-031 për Pajisjet nën Presion;
5. Formimi i grupeve të punës për shqyrtimin e projektligjeve;
6. Te ndryshme;

 

Procesverbali