Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Hënë, 12.03.2018 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën;
4. Shqyrtimi i propozimeve për hartimin e draftligjit për transmetuesin publik të Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali