Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 11.07.2018 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare;
4. Të ndryshme.