Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Mërkure, 12.12.2018 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit me datë 24.10.2018 dhe 15.11.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/22 për Kinematografinë, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
6. Shqyrtimi i Projektligji nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali