Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 13.02.2019 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 23.01.2019 dhe 29.01.2019;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit të punës;
4. Takim me përfaqësues të Inspektoratit Shëndetësorë;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali