Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

E Marte, 12.02.2019 13:00 në sallën N 302

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 28 dhe 30 janar 2019;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligji nr. 06/L-148 për Diasporën;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali