Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi

E Hënë, 01.04.2019 13:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 11.3.2019 dhe 15.3.2019;
3. Diskutim lidhur me planin e veprimit për monitorimin e zbatimit të ligjeve;
4. Të ndryshme.

Procesverbali