Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 03.04.2019 11:00 në sallën C 203

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Votimi i Raportit vjetor të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2018,
3. Votimi i Raportit Vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2020-2022;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-101 për të Drejtën Ndërkombëtare Private dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali