Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Enjte, 04.04.2019 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 01.04.2019;
3. Shqyrtimi i dokumentacionit të pranuar nga Posta e Kosovës dhe Telekomi i Kosovës;
4. Shqyrtimi i emrave të eksperteve që do të angazhohen;
5. Të ndryshme;