Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

E Premte, 05.04.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 25 shkurt, 6 dhe 7 mars 2019;
3. Raportim i ministrit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, z. Endrit Shala;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-154 për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali