Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Premte, 05.04.2019 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportimi i Ministrit të Punëve te Brendshme z. Ekrem Mustafa, me temën: Regrutimi i përfaqësuesve të komunitetit joshumicë, në bazë të konkursit të fundit të policisë së Kosovës;
3. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 26.2.2019, 7.3.2019 dhe 28.3.2019;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali