Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Premte, 05.04.2019 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit Nr. 03/L-231 për Inspektoratin Policor të Kosovës;
3. Formimi i panelit për zgjedhjen e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;
4. Të ndryshme.