Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 10.04.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

 

Miratimi i rendit të ditës;
Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2018;
Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2018;
Të ndryshme.