Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Marte, 23.04.2019 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 08.03.2019;
3. Shqyrtimi i raportit vjetor të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2018:
4. Shqyrtimi i nismës legjislative për Komisionerin parlamentar për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
5. Të ndryshme.