Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Enjte, 25.04.2019 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit 18.04.2019;
3. Dëgjimi i sindikatës se punëtoreve, raportimi i Bordit dhe Menaxhmentit të Telekomit në lidhje me gjendjen në Telekomin e Kosovës;
4. Të ndryshme;