Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni Ad-hoc për përmirësimin dhe forcimin e procesit zgjedhor

E Marte, 07.05.2019 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës
2. Shqyrtimi i draft Rregullores të Punës së Komisionit
3. Shqyrtimi i draft Planit të Punës të Komisionit për 2019
4. Shqyrtimi i termave të referencës për Grupin Këshillëdhënës
5. Të ndryshme