Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Premte, 17.05.2019 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 27.03.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit të Panelit përzgjedhës për Komisionerin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi;
4. Të ndryshme.