Kalendari i takimeve dhe i seancave

Vazhdimi i Seancës plenare

E Hënë, 20.05.2019 10:00

Rendi i ditës:

Vazhdimi i seancës plenare, të ndërprerë më 16. 05. 2019