Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

E Premte, 07.06.2019 13:00 në sallën N 303

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 25 shkurt, 6 e 7 mars, 5 e 12 prill si dhe 2 maj 2019;
3. Përgatitjet për organizimin e dëgjimit publik për Projektligjin e Diasporës;
4. Funksionalizimi i grupeve punuese për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve;
5. Angazhimi i ekspertëve për: Projektligjin për Diasporën, Projektligjin për Shërbimin e Jashtëm dhe Strategjinë për Marrëdhënie Ndërkombëtare;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali