Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Hënë, 10.06.2019 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 06.06.2019,
3. Intervistimi i z. Shyqeri Haxha, ish Kryeshef i Telekomit të Kosovës sh.a,
4. Të ndryshme.