Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Mërkure, 26.06.2019 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 28.05.2019
3. Takim i Komisionit me Drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Shpend Maxhuni;
4. Diskutim lidhur me realizimin e Planit të Punës së Komisionit për gjashtë mujorin e parë
5. Të ndryshme.