Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Enjte, 27.06.2019 11:00

Rendi i ditës

1. Gjendja në arsim dhe vendimet e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Republikën e Kosovës

Transkripti

Votimi elektronik

pika 2