Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Enjte, 27.06.2019 10:00

Rendi i ditës

1. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave

Transkripti

Votimi elektronik

pika 1