Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 17.07.2019 13:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për Inspektoratin e Punës;
3. Të ndryshme.