Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Enjte, 18.07.2019 13:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë, 2.07.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-130 për produktet biocide, me raport amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor;
4. Të ndryshme.