Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Mërkure, 07.08.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datave 25.07.2019 dhe 05.08.2019,
3. Diskutim rreth vazhdimit të punës së Komisionit pas rrethanave të reja të krijuara lidhur me shpërndarjen e Kuvendit,
4. Të ndryshme.