Transkriptet

  Seanca Plenare

  E Enjte, 01.03.2012 10:00
  R e n d i i d i t ë s


  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

  2. Koha për pyetje parlamentare,

  3. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme,

  4. Debat parlamentar lidhur me gjendjen e pensionistëve dhe invalidëve të punës të
  Republikës së Kosovës,

  5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime
  sociale dhe familjare,

  6. Rekomandimi i Komisionit për punë të brendshme , siguri dhe mbikëqyrje të FSK-së
  lidhur me vërejtjet e Presidentes në Ligjin nr. 04-L-76 për policinë.

  7. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe
  Industri për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për shpronësimin e pronës së paluajtshme,

  8. Shqyrtimi i Propozim- Statutit të Autoritetit të Konkurrencës të Kosovës,

  9. Njoftimi me Përfundimin e Nënkomisionit për mandate, imunitete dhe
  Rregullore të Kuvendit, lidhur me Mocionin procedural të G/P të Lëvizjes Vetëvendosje,

  10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, dhe

  11. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 04/L-46 për Transmetimin Publik në Kosovë.

   

   

   

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 4
  pika 5
  pika 6
  pika 7
  pika 8
  pika 10