Transkriptet

  Seanca Plenare

  E Premte, 20.04.2012 10:00
  R e n d i i d i t ë s

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
  2. Koha për pyetje parlamentare,
  3. Shqyrtimi i dytë i Projketkodit Penal i Republikës së Kosovës,
  4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për fshatin Hoçë e Madhe,
  5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Qendrën Historike të Prizrenit,
  6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrjet
  Publike,
  7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin në pronën e
  paluajtshme.

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 3
  pika 4
  pika 5
  pika 6
  pika 7