Transkriptet

    Seancë Solemne
    E Enjte, 16.02.2017 15:00
    R e n d i  i  d i t ë s


    1. Shënimi i 9-vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës

    Transkripti