Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Marte, 31.10.2017 10:00
  Rendi i ditës

  1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 1