Transkriptet

    Seancë Plenare

    E Premte, 22.12.2017 13:30
    Rendi i ditës

    1. Adresimi i Presidentit të Republikës së Kosovës, Shkëlqesia e Tij, z. Hashim Thaçi, deputetëve të Kuvendit të Republikës të Kosovës

    Transkripti