Transkriptet

    Seancë Plenare

    E Enjte, 08.03.2018 10:00
    Rendi i ditës

    1. Debat parlamentar në lidhje me dhunën në familje dhe adresimin institucional

    ProcesverbaliTranskripti