Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Premte, 16.03.2018 10:00
  Rendi i ditës

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

  2. Koha për pyetje parlamentare,

  3. Interpelanca e kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupi Parlamentar të Lëvizjes "Vetëvendosje" lidhur me vdekjen e dhunshme të aktivistit të Lëvizjes "Vetëvendosje", Astrit Dehari,

  4. Shqyrtimi i Propozim-Programit të punës së Kuvendit të Kosovës për vitin 2018,

  5. Shqyrtimi i parë i Projekt-Rregullores së Kuvendit,

  6. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për Projektin e Autostradës Kijevë-Zahaq,

  7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës,

  8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-013 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214,

  9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-014 për infrastrukturën kritike,

  10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-015 për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale,

  11. Shqyrtimi i raportit të performansës së ndërmarrjeve publike për vitet 2015 dhe 2016,

  12. Emërimi i dy (2) anëtarëve të Komisionin për Verifikim dhe Vendosje të Pronave,

  13. Emërimi i një (1) anëtari të Komisionit për Kërkesa Pronësore.

  ProcesverbaliTranskripti