Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Mërkure, 04.04.2018 14:00
    Rendi i ditës


    1. Debat parlamentar lidhur me rastin e deportimit të gjashtë shtetasve të Republikës së Turqisë

    ProcesverbaliTranskripti