Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme
    E Premte, 20.04.2018 12:00
    Rendi i ditës


    1. Debat parlamentar lidhur me Raportin e Progresit për Republikën e Kosovës

    ProcesverbaliTranskripti